Notulen Ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering 2022 Rijvereniging en Ponyclub ’t Einde
15 januari 2023

Aanwezig:
Laura, Laila, Marsha, Marloes, Sandra, Iwana, Cynthia, Liane, Lieseloth, Eliza op uitnodiging van
Lieselot, Anoeska , Marien op uitnodiging van Anoeska, Nico.

Afwezig met kennisgeving:
Niet van toepassing.

Opening
Voorzitter opent de vergadering om 13:07
Laila verwelkomt alle aanwezigen.
Er wordt gevraagd of er nog iemand iets wil toevoegen aan de vergadering. Hierop komt geen
reactie.

Kascontrole/contributie
Anoeska en Lieselot hebben de kascontrole uitgevoerd en deze is goed bevonden.
De voorzitter vraagt of er een vrijwilliger is die dit volgend jaar op zich wil gaan nemen.
Lieseloth heeft het nu drie jaar gedaan en mag het volgend jaar niet meer doen.
Anoeska heeft het dit jaar voor het eerst gedaan en geeft aan het volgend jaar weer te willen doen.
Door de aanmelding van Anoeska hebben wij nog 1 vrijwilliger nodig.
Liane vraagt zich af waarom er zo weinig leden bij de vergadering aanwezig zijn. Helaas kan hierop
niet een duidelijk antwoord komen.
Nico geeft als opmerking dat het kan zijn omdat er genoeg vertrouwen is naar het bestuur toe maar
het blijft toch jammer. De vereniging draait op vrijwilligers en hoe meer leden er aanwezig zijn hoe
meer betrokkenheid er is.
Liane meldt zich hierbij ook als vrijwilliger voor de kascontrole. Hiermee zijn er 2 vrijwilligers.
Laura komt met de mededeling dat de KNHS omhoog gaat en deze kosten zullen wij een op een
doorberekenen bij het lidmaatschap. 2022 was € 26,25 en deze gaat naar € 27,50 voor 2023.
Ons lidmaatschap van € 20,- blijft hetzelfde.

Evaluatie 2022
We hebben een mooi wedstrijdjaar gehad met als aanvulling de onderlinge wedstrijden.
Lieselot geeft aan dat de onderlinge wedstrijden een goede zet is geweest om deze in te zetten.
Marloes vult aan dat door deze onderlinge wedstrijden er ook leden zijn die na het deelnemen door
zijn gestroomd naar de officiële KNHS wedstrijden.
De bingo’s waren ook erg geslaagd, deze waren erg gezellig en druk bezocht.
Wel zijn er maar 2 clinics geweest maar vanwege de andere activiteiten kwam dat dit jaar zo uit.

Wedstrijden 2023
Sonja heeft afgelopen jaar de wedstrijden voor ons achter de schermen nog geregeld.
Marloes zal het wedstrijdsecretariaat voor 2023 gaan doen.
Er zal aankomend jaar in overleg met de Spalandruiters geen team wedstrijd worden georganiseerd.
Helaas is de afgelopen jaren het animo hiervoor tegengevallen.
Planning:
23-4
21-5
25-6
23-7
27-8
23-9 en 24-9 2daagse
Wel gaan wij proberen dit jaar te flyeren bij de omliggende stallen om meer starts te krijgen.
Anoeska maakt de opmerking dat het in de gehele regio een stuk rustiger is, zelfs Spalandruiters
heeft nu een kortere dag dan voorheen. Ook zien wij dit terug bij onze eigen startende leden. Wel
zijn er vanuit de onderlinge wedstrijden een aantal nieuwe startende leden bij gekomen.

Clinics en andere activiteiten 2023
Voorheen deed Sya deze organiseren, maar zij heeft haar functie neergelegd. Sandra heeft zich
aangemeld en heeft de taak op zich genomen om de clinics voor 2023 te verzorgen.
Hier is zij met volle enthousiasme eind vorig jaar mee begonnen en zelfs al gepland.
Het liefst willen we 4 clinics organiseren maar komt er een 5e bij zou dat ook mooi zijn.
Geplande clinics 2023
Cheryl Vorstenbos 26 februari 2023. Deze staat al open voor inschrijving
Matty Boomaars proefgerichte clinic 2 april 2023
Chrissy Fens teugeldrukmeting 29 oktober 2023
Er is ook contact gelegd met Mireille den hoedt van TAKT Academy om een hele dag te plannen.
Alleen zijn alle dagen voor de eerste helft van het jaar vol en zal er weer contact worden opgenomen
zodra Mireille weer een volgende planning gaat maken.
Ook is er nog contact met Joker the horse simulator.

De onderlinge wedstrijden staan ook op de planning. Deze zullen plaatsvinden in de eerste of tweede
weekend van mei en de eerste of tweede weekend van september. Officiële datum zal later bekend
worden gemaakt. Het is een leuke manier om mensen kennis te laten maken met de wedstrijden en
er ligt minder druk.
Ook zal er weer een bingo worden georganiseerd, maar deze datum is nog niet bekend. Laura geeft
wel aan dat deze niet zal worden gehouden op stal vanwege de grote organisatie en planning om dit
mogelijk te maken.
Als er nog andere ideeën zijn voor een clinic of activiteiten dan kan dit uiteraard altijd worden
doorgegeven. Anoeska maakt hierbij de opmerking dat er wel vaak leuke ideeën zijn maar dat de
animo hiervoor dan tegenvalt. Hierbij komen er een aantal andere met tevens opmerkingen dat het
ook vaak aan de prijs ligt dat de animo achteraf tegenvalt. Helaas zijn alle kosten en prijzen omhoog
gegaan maar deze zijn niet altijd laag te houden. Als we ze laag willen houden zullen er ook minder
bekende partijen moeten worden geregeld. In het verleden is gebleken dat hier dan weer geen
animo is vanwege de onbekendheid.

Vrijwilligers
Iwana geeft aan dat de corvee planning maken echt een drama is. Ook zijn er te weinig startende
leden waardoor er te weinig mankracht is om het op te vullen. En dan het feit dat er maar 30% van
de startende leden zichzelf vooraf inschrijven. Hierdoor beslissen wij als bestuur zijnde wanneer je de
corveedienst moet draaien en dit wordt niet altijd gewaardeerd. Hiermee loopt het bestuur al langer
mee en helaas lijken weinig ideeën de oplossing te zijn.

Marien heeft als idee om de planning van te voren te maken. Dit gaan wij dan ook zeker proberen.
Begin maart zal de lijst worden opgehangen op het prikbord bij de toiletten. Ieder startend lid bij ons
op stal, heeft 4 weken de tijd om zich in te schrijven, voor het corvee op een wedstrijddag dat het jou
het beste uitkomt. Eerste week april zal er een definitieve planning worden gedeeld op facebook en
opgehangen worden op het prikbord bij de toiletten.
Alle leden die zich niet zelf hebben ingeschreven zullen door ons worden ingedeeld.
Deze planning staat dus vast, ruilen is mogelijk maar dan wel zelf regelen, een vervanger zoeken mag
maar ook hiervoor geldt, zelf regelen. Ook is het mogelijke als je niet kan en/óf geen zin hebt om je
eigen vereniging te helpen, het corvee af te kopen. Dit is mogelijk voor € 25,- per jaar.
Een vereniging wordt geleid door leden en die hebben we dan ook echt nodig en zonder vrijwilligers
geen vereniging. Dit kunnen wij niet duidelijk genoeg maken.

Anna-Randa heeft aangegeven aankomend jaar niet meer mee te kunnen helpen met de catering.
Uiteraard vinden wij dit erg jammer, een vast gezicht in de catering en alle hulp die zij heeft geboden
gaan wij erg missen. Maar begrijpen uiteraard ook haar beweegredenen. Cynthia zal aankomend
jaar meedraaien als aspirant en zal dan ook gaan helpen met de catering.

ALV zomer
Volgens de statuten moet er twee keer per jaar worden vergaderd en wij willen voorstellen de zomer
ALV dit jaar over te slaan.
Alle aanwezigen gaan akkoord.

Bestuursfuncties
Laila zegt hierbij haar bestuursfunctie op. Vanwege haar verhuizing is het plannen en meedraaien in
een bestuur toch lastiger dan gedacht. Ze heeft het altijd met veel plezier gedaan en vind het erg
jammer maar als je in een bestuur zit moet je ook aanwezig zijn en helaas is dat niet altijd mogelijk.
Hierdoor komt haar functie als voorzitter open te staan en heeft het bestuur besloten om tijdens de
vergadering een schriftelijke stemming te houden.

Stemming 1
Ik ga akkoord met de toetreding van Sandra Rietdijk tot het bestuur van RV en PC ‘t Einde en haar
benoeming tot secretaris.

Stemming 2
Ik steun de voordracht van het bestuur om Iwana van de Water-Luesken aan te stellen als voorzitter
van RV en PC ’t Einde

Sandra en Iwana zijn beide unaniem verkozen en wensen hun veel plezier en succes.

Rondvraag.
Nico wil Laila bedanken voor het voorzitterschap en haar inzet afgelopen jaren en gaat er vanuit dat
dit ook met Iwana goed zal gaan aankomende jaren.
Iwana wil iedereen bedanken voor het stemmen.
Sandra wil ook iedereen bedanken en heeft er veel zin in.
Laila wil uiteraard ook iedereen bedanken voor alle leuke jaren.

Sluiting vergadering 13:50 uur.