Notulen Ledenvergadering 2024

Notulen algemene ledenvergadering 14-01-2024

Aanwezig:
Iwana, Amber, Sandra, Marloes, Laura, Femke, Monique Westerhoff en Jeroen, Marien, Anoeska en Liane.

Afwezig met kennisgeving:
Niet van toepassing.

Opening:
Iwana opent de vergadering om 13.05 uur,  het was een gezellig en goed jaar we zijn blij met de hulp van de personen die gekomen zijn om te helpen en dit geldt ook voor de vrijwilligers die naast hun corvee nog extra geholpen hebben. Zonder vrijwilligers kan je als vereniging niet. Wij hopen weer op een gezellig en goed wedstrijd jaar.

Kascontrole:
Dit is gedaan door Anoeska en Liane: er miste 1 bon welke is bijgevoegd. Liane gaf aan als tip wanneer zij dit weer doet of zij de gegevens eerder kan krijgen, zodat zij iets meer tijd heeft voor de controle. Een maand voor tijd van de vergadering is fijn om te controle te doen. Wellicht een idee om dit samen te doen met bijvoorbeeld de penningmeester. Officieel mag je 2 x de controle doen en aangezien Anoeska dit nu 2x gedaan heeft is er de rondvraag geweest wie dit volgend jaar doet. Monique heeft zich aangeboden om in de plek van Anoeska te gaan. De controle van 2024 word dus door Liane en Monique gedaan, zij zullen met Sandra een datum gaan plannen voor de kascontrole tegen de tijd dat dit nodig is.

Contributie:

De contributie lidmaatschap van het KNHS gaat nu via het KNHS en niet meer via de vereniging, Laura had verwacht dat er een begeleidend schrijven zou komen vanuit de KNHS hierover, helaas is dit niet gebeurt. De betaling van het lidmaatschap voor de vereniging zal  Laura via een tikkie/betaalverzoek gaan versturen.

Evaluatie 2023:

Blij met de vrijwilligers die net wat extra helpen, met bijvoorbeeld ringmeesteren of bij het op of afbouwen van de ring. Wel blijven we een grote roep hebben naar de hulp van vrijwilligers. De wedstrijd in juli was beetje krap qua bezetting maar we hebben dit kunnen oplossen met elkaar.  Bij de onderlinge wedstrijd was de planning niet zoals gewent. Nu is dit al ingepland voor dit jaar.

Marloes heeft hele wedstrijd secretariaat gedaan, Marloes vond het prima gaan, zij heeft haar weg erin kunnen vinden in  het werk wat hier bij komt kijken. zij vind het leuk om dit te doen,  het is een goed wedstrijd seizoen geweest.

De wedstrijden voor komende seizoen zijn al bekend en goedgekeurd door KNHS, de jury is ook rond.  Marloes gaf nog aan dat zij hoopt op de hulp van de vrijwilligers. Zij die

willen helpen met het opbouwen en ombouwen van de ring. Vele handen maken licht werk.

Wedstrijd data:

-      21 april

-     26 mei

-     23 juni

-     21 juli

-     25 augustus

-     21 en 22 september

Clinic data:

-     25 februari,  schriktraining

-     14 april, Clinic dressuur gerichte proef

Sandra geeft het stokje over aan Amber voor het organiseren van de clinics. Zij zal zich hier verder me bezig houden.

Bingo:

-     16 maart.

Vrijwilligers:

Deze zijn weinig aanwezig dit geldt ook over de leden van onze vereniging zelf, dit is altijd minimaal.  Het is fijn als er mensen bijkomen en kunnen helpen, dit maakt het gezelliger, vele handen maken licht werk.

Afkoop corvee.
Voor de vrijwilligers is de afkoop 25 euro per persoon. Het inplannen van het corvee gaat goed, dit gaat dit jaar weer hetzelfde gebeuren als in 2023. In Maart was al bekend welke dag de vrijwilligers voor hun corvee ingepland waren. Daardoor is er meer tijd om het anders in te kunnen plannen. Verder hopen wij ook een beetje op de hulp van de ouders van de jongere generatie.

ALV zomer:

Net als ieder jaar gaat dit niet door.

Bestuursfunctie:

Aftredend is Marsha zij heeft het afgelopen jaar afgemaakt en aangegeven te willen stoppen, daardoor gaan wij intern schuiven. Daar volgt een stemming over. Sandra zal dan de functie van penningmeester op zich nemen, Laura zal dan Secretaris worden. Femke, Cynthia en Amber als algemene leden en daarnaast zal Amber zich gaan richten op het organiseren van de clinics.

Stemming is gedaan middels briefjes er waren 10 stemmen ontvangen.  De eerste stemming voor Sandra als Penningmeester, heeft de meerderheid (9) akkoord toegezegd, 1x is aangegeven onthouding van stem. De stemming Laura als Secretaris is ook toegestemd, 9 stemmen voor en 1 onthouding van stemming. Dit geldt ook voor Amber, Cynthia en Femke toestaan als algemene leden. 9 x voorgestemd en 1 x onthouding van stem.

Alles is hiermee akkoord. Welkom als officieel lid Cynthia, Amber en Femke!

Rondvraag:

Iwana heeft een vraag, wij zitten met de keet deze is LA verzakt en om deze recht te houden is heel lastig. Kan hier naar gekeken worden?

Ook is er de wens om een overkapping te creëren om het dak vrij te houden van water en de voorzijde vrij te kunnen houden van regen.

Marien geeft aan dat er bij allebei de hoeken een ondergrond is van steenhout daar kan hij niet veel meer mee veranderen. Jeroen ( man van Monique) kan wellicht kijken hoe we het dak af kunnen laten lopen, dan hebben we wel een afschot nodig, het is niet zijn vakgebied, maar hij wil wel met Marien hier naar kijken. Marien geeft aan dat een klein stukje overlap van een halve meter kan, zodat het water blijft aflopen.

Michel heeft een noodreparatie uitgevoerd toen het dak “ingestort” was. Er moet wel iets aan de keet gebeuren om hem heel te houden.  Jeroen en Marien zouden wel wellicht iets kunnen bedenken of meedenken, maar voor het uitvoeren heeft Marien geen tijd voor. Het is ook niet heel makkelijk om een kleine puntdak op een keet te zetten. Net als wat op de veulenkeet is gezet. Jeroen en Marien gaan de koppen bij elkaar steken met een plan die wellicht door een ander uitgevoerd kan worden.

Sluiting vergadering:

iedereen bedankt voor de aanwezigheid en het meedenken, sluiting 13.42 uur.