Notulen Ledenvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering RV ’t Einde

26 januari 2019

Aanwezig: Annemarie, Anoeska, Astrid, Conny, Enya, Laila, Liane, Lieselot, Melanie, Miljoeska, Miranda, Quinty, Sya

 1. Opening

Om 13.05 uur opent de voorzitter de vergadering.

 • Kascontrole/contributie

De kascontrole is uitgevoerd en goed bevonden.

De kascontrole over 2019 wordt uitgevoerd door Annemarie en Miljoesjka.

De contributie van de vereniging hoeft niet verhoogd te worden.

De contributie van KNHS is wel verhoogd. Sommige leden krijgen het lidmaatschap van KNHS rechtstreeks door KNHS gefactureerd. Dit komt omdat het lidmaatschap van de startpas en het ruiterbewijs één zijn geworden waardoor er geen dubbel lidmaatschap meer gefactureerd wordt. Het ‘oudste’ lidmaatschap bepaalt de locatie van facturatie; wanneer je het ruiterbewijs eerder behaald hebt dan je een KNHS-lidmaatschap bij een vereniging aan bent gegaan dan factureert KNHS, wanneer je het ruiterbewijs later hebt gehaald dan factureert de vereniging het KNHS-lidmaatschap.

 • Evaluatie 2018

In 2018 heeft de eerste editie van de Teamwedstrijd i.s.m. De Spaland Ruiters plaatsgevonden. Dit was een succes en vindt in 2019 weer plaats.

We zijn altijd op zoek naar (nieuwe) namen van juryleden. Wensen kunnen doorgegeven worden.

 • Wedstrijden 2019

De wedstrijden vinden plaats op:

 • 28 april
 • 11 en 12 mei Teamwedstrijd i.s.m. De Spaland Ruiters
 • 30 juni
 • 28 juli
 • 18 augustus
 • 14 en 15 september Tweedaagse

Dit jaar verlopen de inschrijven via MijnKNHS.

Vanaf 6 weken voorafgaand aan de wedstrijd opent de inschrijving. Alleen de inschrijving van de Teamwedstrijd opent eerder, namelijk op 1 februari.

We blijven de regel hanteren dat het inschrijfgeld een week voor de wedstrijd voldaan dient te zijn. Wanneer dit niet het geval is dan word je van de startlijst gehaald.

 • Clinics en andere activiteiten

In 2018 zijn veel clinics georganiseerd; Jill Huijbregts, proefgerichte clinic door Gert de Vos, Ruiterpilates, Rien vd Schaft, Working Equitation.

Ook dit jaar is er genoeg ruimte om clinics te organiseren. We starten op 22 april met een proefgerichte clinic door Margot Bosch- Bril. Ook zal Rien dit jaar wederom een clinic verzorgen.

De volgende ideeën voor clinics zijn geopperd:

 • Dressuurgericht met balkjes en cavaletti
 • Johan Laseur
 • Polocross
 • Schriktraining
 • Ruiterbewijs (i.s.m. Spaland?)
 • Heb je een idee voor een clinic en wil je deze helpen organiseren? Laat het dan weten aan één van de bestuursleden!
 • Vrijwilligers

Veel dank aan alle vrijwilligers, zonder jullie kunnen we geen wedstrijden organiseren!

De bestuursleden zetten zich net als jullie vrijwillig in voor de vereniging, maar kunnen dit niet alleen. Daarom zijn we ook dit jaar weer op zoek naar vrijwilligers die samen met ons de wedstrijd willen organiseren.

Om redenen die in punt 8 hieronder omschreven zijn, zijn we op zoek naar mensen die het leuk vinden om als vrijwilliger structureel hun steentje bij te dragen. We zoeken een groepje mensen die gezamenlijk alle taken rondom de catering over willen nemen. Ook zoeken we mensen die willen helpen in het wedstrijdsecretariaat. Het is hierbij van belang dat dit relatief stabiele groepen zijn, zodat zij de taken volledig over kunnen nemen van de bestuursleden en onderling kunnen verdelen. Binnenkort zal een lijstje gepubliceerd worden met taken die verdeeld kunnen worden. Wil je structureel taken op je nemen? Meldt dit dan bij één van de bestuursleden.

 • ALV Zomer

Unaniem wordt besloten dat de Zomer-ALV geen doorgang vindt.

 • Bestuursfunctie

Lieselot en Melanie hebben besloten om hun bestuursfuncties neer te leggen. Hiermee bestaat het bestuur nog uit Anoeska, Laila en Miranda. Alle drie geven zij aan dat het voor hen steeds moeilijker wordt om de bestuurstaken goed uit te voeren, vanwege hun drukke banen en andere omstandigheden. Daarom zullen ook zij op korte termijn hun bestuursfuncties neerleggen. Maar voordat zij dit doen, willen zij zorgen voor een warme overdracht naar nieuwe bestuursleden. Om deze reden zijn we op zoek naar minimaal vier nieuwe bestuursleden die de komende tijd de kneepjes van het vak bijgebracht kunnen worden, om op termijn de bestuurstaken volledig over te nemen. Dit is hard nodig, want als er niet genoeg bestuursleden zijn dan zal de vereniging als actieve vereniging ophouden te bestaan; het is dan alleen nog mogelijk om startkaartlid te zijn maar er zullen geen wedstrijden meer georganiseerd worden.

Helaas hebben slechts twee leden zich verkiesbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Dit houdt dus in dat het van belang is dat er de komende tijd nieuwe aspirant-bestuursleden komen. Wanneer dit niet gebeurt dan zal de vereniging als actieve vereniging ophouden te bestaan. Nieuwe bestuursleden kunnen alleen verkozen worden tijdens de ALV, maar het is wel mogelijk om gedurende het jaar in te stromen als aspirant bestuurslid. Daarom roept het bestuur iedereen wie dit leuk lijkt op om zich aan te melden. Dit kan bij één van de bestuursleden.

Voor de bestuursfuncties wordt gestemd middels handopsteken.

 • Miranda wordt unaniem herbenoemd als penningmeester.
 • Laila wordt unaniem verkozen als voorzitter.
 • Astrid wordt unaniem gekozen tot bestuurslid.
 • Conny wordt unaniem gekozen tot bestuurslid.
 • Rondvraag

Miljoesjka: Ik zou het leuk vinden om eens een Bixiewedstrijd te organiseren, is dit mogelijk?

 • Bedenk wel dat dan 95% van de deelnemers aan een Bixiewedstrijd van buitenaf zal komen. We moeten ons daarom afvragen of wij hier wel de accommodatie voor hebben. Wellicht is het een idee om een aantal Bixiestarts toe te voegen aan een gewone wedstrijd. Het wedstrijdsecretariaat zal deze mogelijkheid bekijken.

Quinty: Wat is de minimumleeftijd voor een bestuursfunctie?

 • Volgens de statuten van de vereniging moet een bestuurslid ten minste 18 jaar oud zijn. Maar het is altijd mogelijk om mee te helpen in het uitvoeren van taken zonder een officiële bestuursfunctie te hebben.

Anoeska: Stichting men- en ruiterpaden Midden-Delfland (waar Anoeska deel van uitmaakt) maakt zich heel hard voor het onderhoud aan ruiterpaden en het aanleggen van nieuwe verbindingen. Helaas duurt het heel lang voordat de paden er daadwerkelijk zijn, aangezien men te maken heeft met verschillende grondeigenaren (gemeenten, provincie, waterschap). Gelukkig komt nu wel steeds meer het besef bij alle partijen dat ruiters een belangrijke rol spelen in onze omgeving.

 1. Sluiting

De voorzitter sluit om 14.20 uur de vergadering.