Notulen Ledenvergadering 2020

Algemene ledenvergadering 2020

Rijvereniging en Ponyclub ‘t Einde

11 januari 2020

Opening:

Voorzitter opent de vergadering om 11.05 uur.

Kascontrole / contributie:

Begeleid door Miranda Clausen is de kascontrole gedaan door Annemarie Baas en Miljoesjka Jocker.

Alles is akkoord bevonden.

Er zijn in 2019 een aantal investeringen gedaan: laptop, koelkast, magnetron, springmateriaal.

Ondanks de investeringen is er quitte gedraaid dus dat is een heel mooi resultaat.

Als vrijwilligers voor kascontrole 2020 hebben Lieselot Lauwaars en Danitsja Wendt zichzelf aangeboden.

Contributie voor de vereniging blijft gelijk er is geen rede tot verhoging.

Knhs heeft wel weer een kleine verhoging doorgevoerd net als ieder jaar.

Lidmaatschap knhs is gestegen van €25,- naar €25,75.

De kosten voor een (paarden) startpas zijn gestegen van €114,75 naar € 118,-.

Evaluatie 2019

Leuke wedstrijden gehad met veel animo, goede sfeer, goed gedraaid, uitbreiding naar zaterdagmiddag/avond was dit jaar nieuw maar nodig door veel deelnemers 38-40 eigen leden daarbij deelnemers van buitenaf, (afgelopen jaar 10-15) daardoor dus ook geen problemen met het risico op een onderlinge wedstrijd. (er moeten deelnemers van minimaal 3 verschillende verenigingen zijn), ook kwamen er meerdere mensen van ver weg om deel te nemen.

Er zijn veel verschillende leuke clinics geweest. (o.a. proefgericht, working equitation, Inge van der Schaft, ruiterpilates, frontriemen/zadelsieraad maken.

Wedstrijden 2020:

Door knhs is zaterdag+zondag goed gekeurd. We bekijken de inschrijvingen per wedstrijd of het ook nodig is de wedstrijd te spreiden over 2 dagen of dat we alleen zondag doen.

Wel dient er nog even met Nico overlegd te worden dat er weer op zaterdag wedstrijden aan zitten te komen. Vragen of hij hiermee akkoord is.

Astrid laat 3 tot 4 weken voor de wedstrijddag aan de deelnemers weten welke klassen er eventueel naar de zaterdag verschuiven.

Manier en termijn inschrijven blijft gelijk (6 weken van tevoren via MijnKNHS)

Data 2020:

18/19 april

9+10 mei teamwedstrijd met Spaland ruiters 9e bij spaland 10e bij ‘t Einde

20/21 juni

18/19 juli

15+16 augustus tweedaagse (vol is vol)

12/13 september

Tweedaagse is dit jaar in de zomervakantie en eerder in het jaar dan in 2019. Dit ivm langer licht zodat we meer deelnemers kwijt kunnen.  

In verleden waren er minder deelnemers in de vakanties, afgelopen jaar was dit niet van toepassing.

Clinic’s en andere activiteiten

29 maart 1e clinic: proefgericht van Ronald Ravensteyn B t/m ZZZwaar

Mogelijk: balken clinic/cavaletti training (misschien door Lammers Lasseur?)

Inge vd Schaft kan in april of mei weer komen, was vorig jaar erg leuk ontvangen en vraag naar herhaling

Ruiterpilates willen we ook nogmaals terug laten komen

Working equitation kan ook ook herhaald worden met hetzelfde duo.

Sieraden/frontriem oid zou ook herhaald kunnen worden.

Monika vraagt of er ruimte is voor clinics die niet op rijden of dressuur gericht zijn. Bijv dubbele lijnen

Die ruimte is er zeker, Sya is zich al aan het oriënteren op verschillende opties.

Klassieke dressuur is moeilijk te vinden of heel duur. De naam Suzanne Nederlof wordt genoemd, hier zouden we naar kunnen kijken.

Schriktraining: lopen ook al aanvragen voor.

Vrijheidsdressuur

Laura is al eens bezig geweest met een draaiboek voor een bingo, misschien kunnen we dit organiseren.

Input en hulp van leden is altijd welkom!

Vrijwilligers

In 2019 hebben we heel veel hulp gehad van vrijwilligers, was ook veel hulp nodig door de lange wedstrijddagen en de extra zaterdag. Het was heel fijn dat we dit op konden vullen!

Gewerkt met inschrijflijsten, actief benaderen van mensen en oproepjes op facebook, dat ging goed.

Graag volgend jaar weer, hoe meer mensen hoe meer vreugd.

Zonder vrijwilligers geen vereniging!

ALV zomer

Toestemming om de ALV zomer 2020 te laten vervallen is gegeven door de leden in de vergadering.

Leden kunnen altijd een ALV aanvragen als het nodig blijkt.

Bestuursfunctie

Miranda Clausen en Anoeska Bransen leggen functies neer.

Laila bedankt beide voor hun inzet.

Ook Liane en Monika bedanken we voor hun inzet in 2019!

Priscilla heeft jarenlang juryleden geregeld stopt hiermee ook haar bedanken we voor de inzet.

Laura, Marsha en Sya hebben al meegedraaid als aspirant bestuurslid en stellen zichzelf verkiesbaar voor een bestuursfunctie.

Iwana en Judith hebben zich per mail aangemeld naar aanleiding van de uitnodiging voor de vergadering.  

Er is een schriftelijke stemming via stembiljetten

Er is een onafhankelijk stembureau samen gesteld met: Lalina, Marianne en Judith Hulhoven.

In totaal zijn er 20 stembiljetten ingevuld, deels via machtiging.

Laura, Marsha, Sya en Iwana zijn unaniem verkozen.

Judith heeft een meerderheid van 16 stemmen voor.  

Iedereen kan dus toegelaten worden tot het bestuur, wij wensen hen veel plezier en succes.

Rondvraag

Astrid: Heeft de vraag of Marien wel bakonderhoud blijft doen voor en op de wedstrijddagen en of hij helpen met afbreken van de ring met de shovel. Anoeska antwoordt hierop dat dit uiteraard gewoon hetzelfde blijft.

Sluiting

De voorzitter sluit om 11.55 uur de vergadering.