Notulen Ledenvergadering 2022

Algemene ledenvergadering 2022
Rijvereniging en Ponyclub ’t Einde
30 januari 2022


Aanwezig:
Anoeska Bransen, Laila Hanzouli, Laura Liekendiek, Liane de Booij, Anna-Randa van Straalen, Gaby Simons, Sya van Vliet, Marloes Walta van den Berg, Marsha Paalvast, Iwana van de Water-Luesken

Afwezig met kennisgeving:
Niet van toepassing.

Opening
Voorzitter opent de vergadering om 19.33
Laila verwelkomt alle aanwezigen. Vorig jaar is de vergadering overgeslagen vanwege corona. Dit jaar is het vanwege de coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk om fysiek bij elkaar te komen, dus is er gekozen voor een online vergadering.
Agenda zal iets aangepast worden. Na punt clinic zal het voorstel voor nieuw bestuurslid worden toegevoegd.

Kascontrole/contributie
De kascontrole is dit jaar uitgevoerd door Lieselot en Danitsja en door beiden goedgekeurd.
Anoeska meldt zich aan als vrijwilliger voor de kascontrole 2022.
Er meldt zich geen tweede vrijwilliger dus zullen wij navragen aan de huidige 2 vrijwilligers of een van hen het nog een jaar zou willen doen. Officieel mag dit niet maar vanwege corona is er op dit moment geen andere keus.

Voor de contributie is er nu een verschil tussen RV en PC. Dit is ooit ontstaan vanwege de prijsverschillen bij de KNHS
Het pony lidmaatschap is € 17,50 en zouden wij nu gelijk willen trekken met het paarden lidmaatschap € 20,-
Anoeska merkt op dat er ook voor niet startende leden een verschil in lidmaatschap is en of het niet handig is dit allemaal gelijk te trekken.
Voorstel is dan nu ook € 20,- lidmaatschap voor iedereen. Uitzondering leden die op een andere stal staan. Zij betalen €10,- extra vanwege de corvee afkoop.
Alle aanwezigen gaan akkoord.

Evaluatie 2021
Het jaar begonnen met een nieuwe keet, wat zeker nodig was. De oude keet heeft goed gefunctioneerd maar was wel echt op. Iwana en Laura zijn op zoek gegaan naar een vervanger en tot op heden zijn wij daar allemaal erg blij mee. Door het vervangen van de keet is de catering ook uitgebreid dankzij de enorme inzet van Anna-Randa. Superleuke reactie mogen ontvangen. Ook is er een pinautomaat aangeschaft.

Wedstrijden 2021
Ondanks de corona hebben wij toch de wedstrijden door kunnen laten gaan. De eerste wel moeten aanpassen maar ondanks alles een gezellig en sportief jaar met elkaar kunnen neerzetten.
Het afgelopen jaar heeft Sonja de Jong ons geholpen met het wedstrijdsecretariaat. Zij neemt zo veel werk uit handen en dat doet zij voor een zeer scherp tarief.

Clinic 2021
Dressuur clinic Dinja van Liere en spring clinic Bianca Schoenmakers.
Sya merkt op dat er meer animo zal zijn als de prijs van de clinics lager is.


Nieuw bestuurslid.
Er zijn op dit moment 5 bestuursleden en het draait goed, alleen merken wij wel dat er af en toe wat krachten missen. Marloes heeft zich vorige jaar opgegeven en heeft 2021 meegedraaid en dat is haar wel bevallen.
Wij willen bij deze dan ook vragen om Marloes tot algemeen bestuurslid te laten toetreden.

Marloes heeft de wedstrijddagen met veel plezier meegedraaid en vindt het erg leuk om zo betrokken te zijn bij de vereniging. Organiseren zit in haar bloed en hoopt dan ook haar steentje te kunnen bijdragen voor de vereniging.
Marloes wordt door de aanwezige leden unaniem gekozen.
Welkom Marloes!

Wedstrijden 2022
Marloes zal samen met Sonja het wedstrijdsecretariaat voor 2022 gaan doen.
Planning:
Zondag 24 april 2022
Zondag 22 mei 2022 (teamwedstrijd i.s.m. Spaland)
Zondag 26 juni 2022
Zondag 3 juli 2022
Zondag 28 augustus 2022
Zaterdag 24 en zondag 25 september 2022 Tweedaagse
Marloes zal de huidige taken van het wedstrijdsecretariaat van Iwana overgedragen krijgen.

Clinic ’s en andere activiteiten 2022
In de maand maart, juni en oktober zal er een clinic worden georganiseerd. Definitieve datum zal volgen.
Sya heeft contact gehad met een aantal mensen.
Houding en zit clinic met franklin ballen
working equtation
Balkenles

Laura is druk bezig met het organiseren van een bingo welke in de maand april op de planning staat. Het is nog even afhankelijk van het weer waar deze zal plaatsvinden. Misschien is het mogelijk bij slecht weer deze in de schuur van Stefan te houden. Mocht het niet mogelijk zijn om de bingo op stal te houden dan zullen we uitwijken naar een andere locatie dicht in de buurt.
De bingo zal voor alle leden en mensen van stal zijn.
Anna springt op met de vraag of er ook catering aanwezig zal zijn. Zij is zelfs zo enthousiast dat zij lievere de catering doet dan bingoën.

Ook zal er nog een onderling wedstrijd worden georganiseerd. Datum daarvan komt later. Hierbij is het mogelijk om zonder startkaart of een bixiestartkaart een keer een proefje te rijden tussen de witte hekjes.

Vrijwilligers
Normaal gesproken moet er worden gebedeld om vrijwilligers. Het afgelopen jaar hebben wij zo veel hulp gekregen wat erg gewaardeerd wordt.

ALV zomer
Volgens de statuten moet er twee keer per jaar worden vergaderd en wij willen voorstellen de zomer ALV dit jaar over te slaan.
Alle aanwezigen gaan akkoord.

Rondvraag.
Anna heeft geen vraag maar wil wel graag haar complimenten geven op het topteam er is een super keet geregelde. Sya voor het regelen van de leuke clinics voor aankomend jaar. Complimenten dames.
Anoeska heeft ook geen vraag. Wel merkt zij op dat door de samenwerking met Sonja (promoten op haar eigen site) er dit jaar meer starters van buitenaf zijn bijgekomen.
Iwana geeft aan dat er ondanks alle corona maatregelen er toch een fijn wedstrijdseizoen is geweest.
Laura is nu bezig met de site en probeert alles up-to-date te brengen qua foto’s etc. Mocht er aanvulling of ideeën zijn dan kan dit naar haar worden gestuurd. Ook wil zij opmerken dat door de Clinic van Dinja van Lieren er een aantal ruiters zijn die overwegen om wedstrijden bij ons mee te pakken.
Liane, niet iets voor de rondvraag maar is wel druk bezig om Denise te porren om lid te worden. Ze is trots op ons allemaal.
Marloes geen vraag maar bedankt iedereen voor de stem en kijkt uit naar een leuk jaar met elkaar.
Laila er zijn wat vragen gekomen vanwege haar verhuizing. Voorlopig blijft ze bestuurslid, ook in de rol van voorzitter. Ze blijft lid van de vereniging en zal minimaal 3x per week op stal zijn. Hierdoor nog steeds erg betrokken bij de vereniging.

Sluiting vergadering 20.10 uur.